Zelfsturende teams in de zorg

Onder invloed van de transities in het sociaal domein worden termen als ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘meer ruimte voor de professional’ steeds vaker gebezigd. Als reactie hierop zien we in de zorg steeds meer experimenten met zelfsturende teams en aanverwante concepten. Aanvankelijk waren de reacties afhoudend: weer een managementhype. Nu krijgen de nieuwe werkvormen voet aan de grond. Cliënten en professionals zijn enthousiast. En dat binnen de financiële kaders.

Lees het artikel van Chris Zomerdijk en Frank van Alphen op ManagementSite.nl

Dit bericht is geplaatst in TeamNieuws. Bookmark de permalink.