Werken managementmodellen?

Wat werkt écht en hoe weet je dat?

De kennis over beter managen en organiseren is een doolhof van prietpraat, indrukwekkende modellen en geleerd geleuter. Wat moeten we met alle hypes en trends? Welke inzichten en modellen werken écht?

Lees het artikel van Willem Mastenbroek, hoofdredacteur ManagementSite.nl