Opleiding Teamontwikkeling & Coachen

Opleiding Teamontwikkeling & Coachen

Opleiding Teamontwikkeling & Coachen

Teamontwikkeling & Coachen

Deze opleiding richt zich op iedereen die op een vakkundige wijze een bijdrage wil leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van anderen (individuele coaching) of aan de ontwikkeling van een groep, team of organisatie (team- en organisatieontwikkeling).

De opleiding is enerzijds gebaseerd op de principes die ook toegepast worden in de methode van organisatieontwikkeling die ‘Appreciative Inquiry’ (waarderend onderzoeken) wordt genoemd en anderzijds op de narratieve benadering van mediation.

Waarderend coachen is een unieke vorm van coachen die als beginpunt niet de probleemsituaties en knelpunten neemt waar het team, teamleden of medewerker mee worstelt, maar de succeservaringen die zij hebben met betrekking tot een bepaald thema.

Met andere woorden: Je leert niet van je fouten, je leert van je successen. Hoe klein die successen ook zijn, ze bevatten altijd een kern die in coaching aanleiding is tot reflectie en het leren ontdekken van elementen die je professioneel handelen richting geven. In de opleiding Teamontwikkeling & Coachen leer je coachingstrajecten uitvoeren op basis van dit uitgangspunt.

Inhoud en werkwijze

De opleiding bestaat uit 5 blokken van 2 dagen. De groepsgrootte is maximaal 12 personen. Kleine groepen maken intensief oefenen mogelijk en vergroten ook het gevoel van veiligheid in de groep, naar onze overtuiging een essentiële voorwaarde om te leren.

De kleine groepsgrootte heeft ook als voordeel dat het gemakkelijker wordt om van elkaar te leren. Er is voldoende ruimte om ervaringen met elkaar te delen en ontwikkelingen binnen het vakgebied van coaching te bespreken.

De opleiding kent drie pijlers:

• een theoretische component: je krijgt een overzicht van verschillende benaderingen in de psychologie waaruit coachingsmethodieken zijn ontstaan; het theoretische fundament onder onze benadering (Waarderend Coachen, Teamontwikkeling) krijgt uitgebreid aandacht;

• een praktische component: aan de hand van oefeningen, casuïstiek leer je de interventies te doen die passen bij Waarderend Coachen en Teamontwikkeling;

• een component van persoonlijke ontwikkeling: in elk begeleidingstraject neem je jezelf mee en bewustwording van waar je kracht ligt en bewustwording van wie je bent, helpt om een betere coach/begeleider te worden.

Schrijf je nu in voor de opleiding Teamontwikkeling & Coachen (totaal 20 dagdelen en start van de opleiding in het najaar) bij het Expertisecentrum Conflictmanagement

Dit bericht is geplaatst in TeamNieuws. Bookmark de permalink.