Onderzoek naar team functioneren en sociale netwerken

Zachte (gedragsmatige) factoren zoals het goed functioneren van zorgteams en sociale netwerken spelen een belangrijke rol bij ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Daarom heeft het ZonMw-programma ‘Op één lijn’ een subsidieronde opengesteld voor het ontwikkelen van kennis en instrumenten op dat gebied.

Het programma Op één lijn ondersteunt de ontwikkeling van stevige organisatiestructuren rond samenwerking in de zorg dicht bij huis. Binnen de onderzoeksthema’s staat aandacht voor de zachte factoren bij de ontwikkeling van samenwerking en nieuwe  organisatievormen hoog op de prioriteitenlijst.

Lees over de subsidiemogelijkheden op ZonMw.nl

 

In 2012 heeft IQ Healthcare in opdracht van de programmacommissie Op één lijn een
literatuurstudie uitgevoerd naar de zachte kanten van samenwerking in de eerstelijnszorg. Bij succesvolle samenwerking in de gezondheidszorg spelen behalve ‘harde’ factoren (structuren, regels en financiële vergoedingen) vaak ook ‘zachte’ (gedragsmatige) factoren een rol. Dit rapport beschrijft wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek over dergelijke factoren en wat de belangrijkste kennislacunes zijn, met name gericht op de eerstelijns gezondheidszorg.

Download de pdf

Dit bericht is geplaatst in TeamNieuws. Bookmark de permalink.