Leerkracht in Samenwerken

Dr. Jacqueline van Swet is als lector aangesteld door Fontys Hogeschool aan het opleidingscentrum speciale onderwijszorg. Vrijdag 5 september zal zij haar lectorale rede houden, getiteld ‘Leerkracht in Samenwerken. Professioneel samenwerken met de omgeving aan ontwikkelingskansen van leerlingen’.

In haar rede benadrukt Van Swet dat samenwerking van leerkrachten met bijvoorbeeld, jeugdhulpverlening, gezondheidszorg, sportclubs en de gemeente belangrijk is. Zeker voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Met de invoering van de wet Passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg verandert er echter nogal wat. Van Swet gaat in op hoe scholen zich voorbereiden op hun nieuwe positie en taak en de bijbehorende dilemma’s.

Dit bericht is geplaatst in TeamNieuws. Bookmark de permalink.