Innovatie is mensenwerk

Innovatie in het MKB vraagt om investering in onderwijs. Arnoud Leerling pleit daartoe in zijn artikel op managementsite.nl voor meer vakonderwijs. En publiek vakonderwijs. Dat is een goede investering in kennisontwikkeling en vooral ook kennisdeling. Privaat onderwijs houdt de deuren gesloten, die juist open moeten gaan.

Er is veel nodig om onderwijs en ondernemers bij elkaar te brengen. Daar kan de overheid in faciliteren. Niet éénmalig, maar voortdurend. Om hindernissen weg te nemen en deuren te openen. Samenwerking is nodig voordat ondernemers kunnen gaan innoveren. Het blijft mensenwerk.