Doordachte missie, goede visie! Toch het spoor bijster.

Waar gebrek aan vertrouwen en verbinding toe kan leiden…

Lees het artikel met de zorgsector als voorbeeld van Stella Hanssen op managementsite.nl