Doen wat werkt in leidinggeven

Combineren van praktijkleren en theorieleren

Wat is er bekend over effectief leidinggeven? Wat werkt wel en wat werkt niet? Dit zijn vragen die niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Wat in de ene context werkt, werkt in de andere minder goed. Wat bij de ene persoon werkt, werkt bij de ander niet. Daarnaast is het zo dat er weliswaar vele managementboeken per jaar verschijnen en nog veel meer artikelen over dit onderwerp maar deze zijn lang niet altijd bruikbaar. De aangereikte aanbevelingen in die literatuur spreken elkaar in veel gevallen tegen, ze zijn vaak meer speculatief van aard dan gebaseerd op goed onderzoek en ze zijn ook nogal eens abstract geformuleerd en daardoor moeilijk te vertalen naar concrete situaties.

Dit artikel betoogt dat beter worden in leidinggeven vraagt om het toepassen van een combinatie van enerzijds ‘praktijkleren’, leren op basis van eigen reflecties op het eigen handelen, en anderzijds wat ik hier noem ‘theorieleren’, leren op basis van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Deze twee manieren van leren vullen elkaar op een waardevolle manier aan. Praktijkleren is situationeel en motiverend; theorieleren verbreedt je perspectief en maakt het gemakkelijk je eigen ervaring als leidinggevende te overstijgen en je grenzen te verleggen.

Lees het artikel van Coert Visser op ManagementSite.nl

Dit bericht is geplaatst in TeamNieuws. Bookmark de permalink.