De keten (z)onder stuur

Voor veel organisaties is de voortbrengingsketen de meest kritische succesfactor, de factor die bepalend is voor het succes van organisaties. Tegenover enkele goed geregisseerde ketens staan vele disfunctionerende ketens die meer lijken op een aaneenschakeling van gebeurtenissen.

Als gevolg van de economische crisis en stagnerende groei zijn bijna alle markten verdringingsmarkten geworden. Succes bereiken lukt alleen door business weg te kapen bij concurrenten. Ook in de non-profitsector is de druk flink toegenomen. Deze situatie maakt dat organisaties snel moeten inspelen op veranderingen in de markt. De focus moet liggen op de klant, op de business, op kosten en op kwaliteit. En dus niet op interne spanningen, complexe processen en onderlinge verhoudingen of taai voortslepende misverstanden tussen samenwerkingsverbanden.

Martin Boonders en Paul de Vroom, senior consultants bij adviesbureau Quint Wellington Redwood, gaan in op de verschillen tussen goed en slecht functionerende ketens en de mogelijkheden voor verbetering die zij in dit opzicht zien.

Lees hun artikel op ManagersOnline.nl

Dit bericht is geplaatst in TeamNieuws. Bookmark de permalink.