Conflicthantering

Goede samenwerking ontstaat juist doordat men conflicten áán blijkt te kunnen. Het gaat om het goed hanteren van conflicten en de kunst is om schadelijke effecten te voorkomen.

Lees het artikel van Marcel Wanrooy op managementsite.nl