Charisma kun je aanleren!

Kan charisma worden aangeleerd? Volgens onderzoekers van de universiteit van Lausanne wel. Zij onderwierpen 34 managers aan een reeks tests waarbij hun charismatische eigenschappen in kaart werden gebracht, eerst door henzelf en daarna door 10 collega’s. Daarna volgden een aantal onder hen een training; een tweede groep onderging die training niet. Wat bleek: de managers die getraind werden scoorden na de training aanmerkelijk hoger op vlak van charisma dan degenen die de training niet hadden gevolgd.

Lees het artikel op express.be