Bazige leider verliest bij voorbaat

De roep om leiderschap dat een eind kan maken aan de eurocrisis klinkt onderhand zo vaak dat je bijna zou denken dat we terugverlangen naar autoritaire leiders. Maar bazige bazen zijn niet succesvol volgens Linda Hill, hoogleraar aan de Harvard Business School.

In haar boek ‘Being the Boss uit 2011’, gaat ze in op de vaardigheden die goede leiders onderscheiden van mindere. Het gaat volgens Hill bij leiderschap uiteindelijk om drie zaken: het managen van jezelf, je netwerk en tenslotte je team.

Zeker in deze tijd is er niet zozeer behoefte aan leiders die de koers uitzetten, denkt ze, maar veel meer aan leiders from behind: mensen die bereid zijn macht te delen, die in gewone mensen bijzondere vaardigheden kunnen ontdekken, en die de balans kunnen vinden tussen idealisme en pragmatisme.

Het from behind heeft ze van Nelson Mandela, die de ideale leider ooit omschreef als een herder die achter zijn kudde loopt, maar toch richting geeft, terwijl de kudde ook grotendeels zelf bepaalt wie ­voorop loopt en in welk tempo. 

Lees het artikel op mt.nl