4 Signalen om een slechte baas te herkennen

Een onaangename baas kan ernstige gevolgen hebben voor het moreel van het personeel, maar kan ook desastreuze consequenties hebben voor de winstgevendheid van de onderneming.

Het uitschelden van medewerkers, het opeisen van de eer voor het werk van anderen en het gebruik van grove taal zijn de bekendste voorbeelden van een slechte baas. De meeste blunders van managers zijn vaak echter veel minder opvallend, maar die fouten kunnen het bedrijf veel schade toebrengen wanneer de arbeidsmarkt in positieve zin evolueert en het risico op personeelsverloop groter wordt.

Het moreel van het personeel is belangrijk voor elke organisatie.

Managers moeten met hun medewerkers zowel professionele als sociale banden smeden. In een goede werkrelatie voelen medewerkers zich veel prettiger in hun rol en zijn ze gemotiveerder.

Lees verder op managementsite.nl