TeamKrachten

Wat zijn de kenmerken van een succesvol team? Waarom loopt het in het ene team wel en is het andere team onvoldoende in staat om resultaten te behalen? Antwoorden die voor een belangrijk deel te vinden zijn in de TeamKrachten die van invloed zijn op het team en effectief samenwerken.

TeamKrachten

De 10 TeamKrachten vormen de basis voor succesvol samenwerken. Een gedeelde visie zorgt voor de juiste richting en met een concreet doel wordt het team uitgedaagd. Verantwoordelijkheid en een juiste taakverdeling zorgen daarbij voor betrokkenheid en efficiency. Als dan ook goed en op een open wijze met elkaar wordt gecommuniceerd en met respect wordt omgegaan met de verschillen is een basis voor vertrouwen gelegd.

Voorbeeld van een grafisch “individueel” rapport (links) en een grafisch “team” rapport (midden)

Door proactief initiatieven te nemen en zich aan te passen aan de omstandigheden kan een team zich verder ontwikkelen, waarbij de juiste vakinhoudelijke bekwaamheid van de teamleden zorgt voor de noodzakelijke verdieping. Tot slot draagt de externe focus van het team bij aan het contact met de omgeving en andere belangrijke stakeholders.

Iedere kracht levert een bijdrage aan het vormen van een effectief team en hangen onderling samen. Voor een goede samenwerking zijn de krachten in balans en hoe groter de krachten hoe beter het team samen werkt!

Vragenlijst

Het TeamKrachten model is toepasbaar als instrument om het team-functioneren te evalueren. Het is van nut als een ‘nul’-meting en het team kan aan de hand van het verkregen inzicht met elkaar in gesprek komen. Om de verschillende krachten te versterken kunnen gerichte acties worden ondernomen om daarmee de samenwerking succesvol te maken!

Aan de hand van onze vragenlijst worden de verschillende krachten binnen het team inzichtelijk gemaakt en met elkaar vergeleken. Indien meerdere teamleden de vragenlijst invullen wordt de teamscore berekend met daarbij de laagste en hoogste score per TeamKracht. Een handig instrument om onderbouwd met elkaar in gesprek te komen.

Doe de scan voor jezelf of samen met alle teamleden en ontdek hoe sterk jouw team is!

Neem contact op voor nadere informatie en de vragenlijst.