Teambegeleiding en teamontwikkeling

Met teambegeleiding en teamontwikkeling richten wij ons zowel op bestaande en op startende teams. Dit zijn dus teams waar het niet lekker loopt, waar de onderlinge verhoudingen zijn verstoord en/of relatie met de leidinggevende onder druk staat; factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de sfeer en de uiteindelijke resultaten van het team.

Met een ‘Kick-Off’ begeleiden we ook startende (project)teams, die elkaar beter willen kennen en die juist goede afspraken willen maken om problemen en onduidelijkheden te voorkomen. Daarbij gebruiken we technieken om vanuit eigen eerdere positieve ervaringen een basis te leggen voor richtinggevende uitspraken en afspraken. Afspraken over onder meer doel en resultaat, rollen en taken, communicatie en feedback, veiligheid en vertrouwen.

Hoewel de dynamiek per team sterk kan verschillen hanteren wij een eenduidig uitgangspunt en werkwijze. Onze aanpak leidt uiteindelijk dat de teamleden er voor kiezen om minder of geen aandacht te besteden aan alle problemen en oorzaken daarvan, maar gezamenlijk kiezen om de energie te steken in datgene wat hen nog bindt, datgene wat er (nog) wel goed gaat, ook als het als zeer minimaal wordt ervaren. Daarbij wordt ruimte gecreëerd voor positieve verhalen, creatieve oplossingen en vernieuwende perspectieven.

Het traject

Het teamontwikkelingstraject wordt altijd gestart met een ‘aftrapbijeenkomst’ waarbij aan het gehele team wordt uitgelegd wat de kern van de aanpak is en welke stappen er in het traject volgen.

Daarna volgen individuele gesprekken met alle teamleden en wordt inzicht verkregen op de (probleem)situatie, de impact op betrokkenen, maar ook wat hen nog bindt of nog wel plezier geeft.

In de eerste gezamenlijke bijeenkomst volgen een terugkoppeling en samenvatting van de problemen en successen, met de impact en effecten daarvan op de teamleden. Aan de teamleden wordt vervolgens de keuze voorgelegd om energie te steken in het vergroten van de Positieve en Succes-verhalen.

Vervolgens delen de teamleden in (kleinere) groepen en plenair hun beste eigen ervaringen rondom het gezamenlijk gekozen (en positief geformuleerd) thema. Hierbij worden ‘de geheimen’ ontdekt, over dingen die (wel) goed gaan, die verbindend zijn en die positieve energie geven. Deze ‘geheimen’ vormen de basis voor het formuleren van richtinggevende uitspraken (ons team, onze afdeling is op z’n best, als…) en de vervolgstappen.

Eén van deze stappen is het gezamenlijk beelden te maken bij de richtinggevende uitspraken en het concretiseren hoe het eruit ziet als de positieve ervaringen (eerdere bijeenkomst) er vanzelfsprekend altijd zijn. Daarbij hoort ook het vaststellen wat de organisatie, team en teamleden zelf kunnen/moeten doen om ervoor te zorgen dat de teamleden zich kunnen gedragen naar de richtinggevende uitspraken.

Tot slot worden concrete stappen gezet om de vorm te organiseren om daarmee het ideaalbeeld mogelijk te maken. In deze fase van het traject wordt veelal een werkgroep of stuurgroep benoemd, die desgewenst door ons wordt begeleid.

Na een periode van 3 en 6 maanden vindt een evaluatie en verankering plaats. In deze bijeenkomst(en) worden de (positieve) verhalen en ervaringen omgezet in aanvullende richtinggevende uitspraken.