Teams-in-Contact

Voor management teams (MT), directies teams (DT) of project teams (PT), die de effectiviteit van hun teams willen vergroten, biedt ‘Teams-in-Contact’ een praktisch en actiegericht ontwikkelingstraject om gezamenlijk te ontdekken welke focus gewenst is en welke veranderingen noodzakelijk zijn.

Het programma maakt de onderlinge samenhang tussen complexe verschijnselen in en rondom teams zichtbaar en welke aspecten in welke mate ontwikkeling behoeven. Teams-in-Contact stimuleert de noodzakelijke beweging en biedt daarmee de mogelijkheid om als team in (weer) met elkaar en met de omgeving in contact te komen.

TeamGyroscoop

Het als teamleden gezamenlijk verkrijgen van een eenduidig beeld van het team is een belangrijke voorwaarde voor gezamenlijk inzicht, beweging en focus. Centraal in Teams-in-Contact staat de TeamGyroscoop. Dit instrument is afgeleid van de OrganisatieGyroscoop en is speciaal voor teams en teamontwikkeling praktisch toepasbaar gemaakt. Het biedt de mogelijkheid om (team)aandachtspunten en krachten in hun onderlinge samenhang inzichtelijk te maken en als team effectief samen te werken.

Dimensies en contactlagen

Met gebruik van de TeamGyroscoop brengen de teamleden gezamenlijk hun team (driedimensionaal) in beeld op drie vitale processen: het primaire proces, het sturingsproces en het sociale proces. Drie processen die ieder vanuit een eigen perspectief en in verbinding met elkaar waarde hebben in de mate waarin het team effectief is.

Naast de drie processen spelen de lagen waarin het team ‘in-Contact’ is een belangrijke rol. Deze drie contactlagen blijken van grote invloed op het vermogen van een team om vraagstukken en problemen duurzaam op te lossen.

Begeleiders

Het Teams-in-Contact programma wordt begeleid door Dries Oosterhof en Gerard Grommers. Dries is auteur van het boek ‘Leiderschap in contact’ (2011) en heeft de OrganisatieGyroscoop ontwikkeld. Beiden begeleiden directie- en managementteams bij organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Samen hebben zij met de TeamGyroscoop een concrete en praktisch instrument voor teamontwikkeling ontwikkeld.

Download hier de Teams-in-Contact brochure.