E-coaching

E-coaching wordt vaak ingezet na het persoonlijk coaching programma om laagdrempelig en tegen beperkte kosten verbinding te houden met de coach.

Wat het is

 • TeamWerkt E-coaching richt zich specifiek op thema’s rondom samenwerking en teams in de werksituatie.
 • E-coaching is een actuele vorm van coaching: online, effectief in tijd en door schriftelijke formulering sneller tot de inhoudelijke kern.
 • E-coaching is doeltreffend en intensief. Snelle interactie en concrete actie, waardoor ‘offline’ coaching trajecten van drie, vier maanden worden teruggebracht tot zeven, acht weken.
 • Met passende TeamWerkt E-Coaching pakketten bepaalt u het tempo, wanneer, hoe vaak en waar vandaan u contact opneemt.
 • E-coachcontacten vinden plaats via email, sms of WhatsApp en binnen 24 uur heeft u antwoord.
 • Vraagstukken die zich uitstekend lenen voor TeamWerkt E-coaching zijn onder meer:  leidinggeven aan teams, (team)effectiviteit, complexe (samenwerkings)vraagstukken , omgaan met spanning en conflicten, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en  feedbackvaardigheden.

Hoe het werkt

 • Kennismakingsgesprek: E-Coaching start met een persoonlijke kennismaking. Het contact tussen u en de coach is van groot belang. Is er voldoende klik en een basis van vertrouwen om samen te werken. Dit eerste gesprek is kosteloos en bij voorkeur ‘face-to-face’.
 • Startgesprek:  vaststellen doelstellingen van de coaching samen met uw coach. Wat is de aanleiding en hoe ziet de gewenste situatie eruit? Vaststellen van passende opdrachten en inschatting doorlooptijd van het coaching traject: 1 week, 4 weken of langer.
 • Coaching gesprekken: U kunt op elk gewenst moment via email contact opnemen en binnen 24 uur heeft u een inhoudelijke reactie van uw coach. Bij 1-week E-coaching (1wE) krijgt u maximaal twee keer per dag een email terug. Voor extra ondersteuning en begeleiding vinden tevens bij de 4-weken E-coaching (4wE) een tweetal telefonische of persoonlijke coaching afspraken plaats . Aanvullende persoonlijke coaching gesprekken worden tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.  Voor telefonische coaching gesprekken geldt een minimum van 30 minuten. Coaching via email leert dat het benoemen en opschrijven van de problematiek op zich al veel inzicht geeft en dat de effectiviteit sterk toeneemt, doordat de coaching plaatsvindt vlak voor of na een situatie die (coaching)aandacht vraagt.
 • Evaluatiegesprek:  het coaching traject wordt afgerond met het invullen van een evaluatie- en feedbackformulier, waarin u kunt aangeven in hoeverre u tevreden bent over het coaching traject en uw coach.

Wat het tarief is

U kunt kiezen uit de volgende twee E-Coaching pakketten:

 • € 250,- voor  1 week dagelijks emailen met uw coach.
 • € 750,- voor  4 weken online coaching. Verlenging van 4 weken voor € 600,-

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Hoe je kunt kennismaken

“The proof of the pudding is in the eating”: heeft u een vraag of doel waar u mee aan de slag wilt?

U krijgt 2 contactmomenten zonder kosten om zelf te ervaren hoe TeamWerkt E-coaching u verder brengt en te bepalen of deze werkwijze bij u past.

Hier aanmelden