Ontwikkelingsgericht assessment

Ieder mens heeft een eigen karakteristieke manier van doen die hem of haar onderscheidt van anderen: de persoonlijkheid. Dat maakt dat iemand het ene gedrag vanzelfsprekend laat zien en het andere gedrag maar zelden.

Iedere deelnemer moet een aantal competenties goed beheersen om in zijn of haar werk goed te kunnen presteren en zullen hun energie zo efficiƫnt en effectief mogelijk aanwenden wanneer zij worden aangesproken op competenties die passen bij hun persoonlijkheid. Dan vertaalt energie zich in prestaties.

Door middel van het ontwikkelingsgerichte assessment wordt inzicht verkregen in de deelnemer zijn of haar capaciteiten, persoonlijkheid, achtergronden en ambities. Op basis van het inzicht in welke competenties goed en minder goed passen bij iemands persoonlijkheid kan een haalbaar ontwikkelingsplan worden gemaakt.

Aangezien de persoonlijkheid van de deelnemer centraal staat in het assessment hoeft de deelnemer zich niet voor te bereiden en wordt geen voorbeeldgedrag van hem of haar verwacht in de vorm van bijvoorbeeld een rollenspel. De deelnemer staat centraal zoals hij of zij is, waardoor het assessment geen bedreigend karakter heeft.

Het assessment bestaat uit het uitvoeren van schriftelijke opdrachten die deels online kunnen worden uitgevoerd, zoals het invullen van enkele (werk gerelateerde) persoonlijkheidsvragenlijsten en het maken van testen die de cognitieve capaciteiten meten.

De resultaten van deze schriftelijke ronde worden door ons verwerkt en als basis gebruikt voor een diepte-interview, dat ongeveer twee uur duurt. Aan het einde van het interview worden de resultaten direct aan de deelnemer mondeling teruggekoppeld.