Mediation

Conflicten binnen teams en tussen teamleden komen veelvuldig voor: waar mensen (samen)werken zijn spanningen, ze horen er bij! Een goede samenwerking kenmerkt zich echter door tijdig samen iets te doen om die spanningen of het conflict adequaat op te vangen en er nu en in de toekomst goed mee om te kunnen gaan. De mediation is daarbij gericht op het herstellen van de zakelijke en persoonlijke relatie met het oog op de toekomst.

Aanpak

Onze aanpak sluit aan op de door Chris Bos doorontwikkelde visie van de narratieve mediation (‘Het andere verhaal’) en daarbij is de relationele kant van het (zakelijk) conflict leidend. Het gaat daarbij om erkenning van elkaars emoties en beelden, almede begrip voor hoe die het gedrag van de ander hebben bepaald. Het delen van en betekenis geven aan positieve ervaringen versterken de basis voor hun onderlinge verstandhouding. Opgestelde richtinggevende uitspraken geven uiteindelijk houvast aan het gedrag naar elkaar toe.

Doel

De gezamenlijke gesprekken dragen bij dat de (werk)relatie tussen betrokkenen door nieuwe conflicten en spanningen niet (opnieuw) verstoord wordt. Zij hebben geleerd op een constructieve wijze om te gaan met ‘datgene wat tussen hen in staat’ en hoe samen te werken aan datgene wat hen met elkaar verbindt. Met als doel dat teamleden weer prettig samenwerken met hun collega of leidinggevende en weer trots kunnen zijn op het team waarvan ze deel uitmaken.

Adviesgesprek

Wilt u meer weten over wat wij als mediator in uw specifieke situatie kunnen betekenen en wat de kosten zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij investeren graag in een eerste kennismaking en kosteloos adviesgesprek.

Gerard Grommers is gecertificeerd MfN mediator en staat ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland.