Mediation

De visie die wij in ons werk als mediator hanteren is dat wij ons concentreren op de kracht van mensen en teams/groepen, in plaats van op tekortkomingen; wij doen dit vanuit het besef dat mensen in probleemsituaties de neiging hebben uitsluitend te praten over wat fout gaat en over wat zij als problematisch ervaren. Wij proberen – zonder afbreuk te doen aan de impact op betrokkenen van het probleemverhaal – ruimte te creëren voor positieve verhalen, nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en vernieuwende perspectieven.

Gestart wordt met een intakegesprek met beide medewerkers afzonderlijk. Daarin wordt uitleg gegeven aan het mediation-traject, wat het traject inhoudt en wat kan worden verwacht. Er is ruimte voor de medewerker om de huidige situatie toe te lichten en te verduidelijken. Tevens wordt de inhoud van de mediation-overeenkomst besproken en belangrijke aspecten als vertrouwelijkheid, veiligheid, vrijwilligheid en verantwoordelijkheid toegelicht. Deze overeenkomst wordt aan het begin van het gezamenlijke mediationgesprek door alle partijen ondertekent.

In het gezamenlijke gesprek komen onder meer aan de orde: de huidige situatie, het ‘negatieve’ verhaal, de geschiedenis van de relatie, de (eerste) haarscheurtjes, de hoop van de gesprekken en relatie met de ander. Daarbij komen ook zaken aan de orde als impact (de gevoelens) en het effect (gedrag) daarvan op beiden. Vanuit (enig) begrip en erkenning wordt ruimte gemaakt voor het ‘positieve’ verhaal en wanneer was de onderlinge verhouding (nog) wel werkbaar. Daarna kunnen ‘richtinggevende uitspraken’ worden geformuleerd en vastgelegd, die de basis vormen om op een normale en respectvolle wijze met elkaar om te kunnen gaan.

Onze mediators zijn allen MfN gecertificeerd en staan ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland.