Coaching

Iedereen z’n eigen business-coach!

Geef ook jouw ‘business’ een boost:
• Ontdek nieuwe invalshoeken,
• Met verfrissende ideeën,
• En een vernieuwend perspectief,
• Om vooruit te kijken!

Jij en jouw bedrijfsvoering staan centraal:
• Sparren met een professionele gesprekspartner,
• Met een ervaringsdeskundige,
• Als objectief klankbord en maatje,
• Om te reflecteren,
• Om uitgedaagd te worden!

Samen komen we verder: TeamWerkt!
• Investeer in de business-coach die bij jou past,
• Ik ga jouw uitdaging graag samen aan!

Aanpak en methodiek

In onze coachingtrajecten hanteren wij een eigen stijl gebaseerd op de principes van ‘Waarderend Coachen’ en ‘Coactive Coaching’.

In een co-actieve coaching relatie is het de cliënt die de agenda bepaalt, niet de coach. De relatie is volledig gericht op het realiseren van de resultaten die de cliënt wil bereiken. Terwijl de cliënt zich concentreert op de veranderingen die hij in zijn werk wil aanbrengen, houdt de coach de cliënt bij zijn agenda. Hij zorgt ervoor dat de cliënt steeds naar voldoening en balans blijft streven en in staat is om zich te concentreren op het persoonlijke ontwikkelingsproces.

Het beginpunt van de coaching is daarbij niet de probleemsituaties en knelpunten waar de cliënt mee worstelt, maar de succeservaringen die de cliënt heeft met betrekking tot een bepaald thema. Met andere woorden: Je leert niet (alleen) van je fouten, je leert (zeker en vooral ook) van je successen. Hoe klein die successen ook zijn, ze bevatten altijd een kern die in coaching aanleiding is tot reflectie en het leren ontdekken van elementen die je professioneel handelen richting geven.

Het coaching traject begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij met name de ‘klik’ belangrijk is. Juist in een coaching relatie is vertrouwen (opbouwen) belangrijk en voor een dergelijk traject dient wel ‘het goede gevoel’ aanwezig te zijn.

De volgende stap is een gesprek tussen (de leidinggevende,) de coachee en de coach waarin de doelstellingen van het coaching programma en de ontwikkelprioriteiten worden besproken. In het geval de leidinggevende een actieve rol heeft in dit traject wordt besproken op welke momenten van hem of haar een bijdrage in het project wordt verwacht, wanneer en op welke wijze hij of zij op de hoogte wordt gehouden van de voortgang.

In de hierop volgende coaching fase vindt veelal een persoonlijkheidsevaluatie (individueel ontwikkelingsgericht assessment) plaats om zicht te krijgen op normen, waarden, motivatie, ambitie, talenten en kwaliteiten van de coachee. Aanvullend kan een 360 Graden Feedback worden uitgevoerd. De uitkomsten vormen de input voor de concreet gemaakte ontwikkeldoelen en ontwikkelingsstappen.

De coaching gesprekken worden op maat ingevuld en zijn gericht op de thema’s die verband houden met de persoonlijke effectiviteit van de coachee en de gedefinieerde doelen.

Hierbij wordt een aanpak gevolgd die gericht is op het bereiken van resultaten op de korte termijn door de coachee. Hierdoor krijgt hij begrip en inzicht, door over zijn acties na te denken, gerelateerd aan de oorspronkelijke bedoelingen en de resultaten daarvan. Deze op actie gebaseerde ontwikkeling leert de coachee niet alleen van de positieve gevolgen van zijn acties, maar ook van de fouten die worden gemaakt.
Afhankelijk van de behoefte wordt tussen de coaching bijeenkomsten door ruimte en gelegenheid geboden voor tussentijdse consultaties via telefoon en/of email.

Halverwege en aan het eind worden de (eerste) ervaringen, bevindingen en uiteindelijke resultaten van de persoonlijke ontwikkeling besproken.

De doorlooptijd van het gehele coaching traject bedraagt circa 6 maanden.