360 Graden Feedback

Persoonlijke ontwikkeling begint met inzicht: van ‘binnenuit’ middels een persoonlijkheidsevaluatie en inzicht van ‘buitenaf’ door een 360 Graden Feedback, waarbij feedback wordt ontvangen van mensen in de directe (werk) omgeving. De naam “360″ geeft aan dat het gaat om een cirkel van mensen om de coachee heen: mensen die in positie boven de coachee staan, mensen die er naast staan en medewerkers waar de coachee leiding aan geeft. Deze mensen worden door de ‘centrale persoon’ uitgenodigd feedback te geven, soms in overleg met de direct leidinggevende. De centrale persoon staat in het midden van de cirkel.

Samen met de leidinggevende en coachee wordt bepaald welke medewerkers worden gevraagd om aan de 360 Graden Feedback deel te nemen. De gekozen respondenten worden vervolgens geïnformeerd en per email uitgenodigd om online de vragenlijst in te vullen. De 360 Graden Feedback vragenlijst bestaat uit een lijst met ‘gedragsgerichte’ vragen. Het zijn vragen die gaan over hoe iemand zich gedraagt. De respondenten geven dan aan in hoeverre ze het daarmee eens zijn. Vaak is een 360 Graden Feedback vragenlijst nog aangevuld met open vragen zoals: “Wat zijn mijn sterke kanten?” of “Waarin moet ik mij nog ontwikkelen voor de volgende stap in mijn carrière”?.

360 Graden Feedback wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en competenties van mensen. Dat kan zijn in het kader van personeelsbeoordeling, coaching en training. Het is een goede manier om feedback te krijgen, omdat iedereen dezelfde vragen beantwoordt. De ervaring leert dat feedback van een groep van mensen vaak juist is. De sterke en minder sterke kanten komen goed naar voren.